Bliv stressfri og få livskvaliteten tilbage.

Bliv stressfri og få livskvaliteten tilbage.

Iflg. sundhedsstyrelsen er andelen af voksne danskere med et højt stressniveau 29%, altså går næsten hver 3. voksne dansker rundt og føler sig stresset.

Stress rammer i flæng. Den kan ramme alle. Den kender ikke til hverken køn, baggrund, alder eller udseende. Der findes ikke en bestemt type der får stress, lige som det heller ikke er din egen skyld at du har fået stress, som mange fejlagtigt tror.

Er du ramt af stress men ikke sygemeldt, anbefaler jeg at du hurtigst muligt kommer i behandling, så du undgår en sygemelding eller i værste fald kronisk stress. De færreste kan klare det alene, men har brug for hjælp og støtte fra en specialist.

Tilbud

Stressforebyggende mini-forløb

Adfærden

Ofte ændrer vi adfærd når vi er belastede af stress, men det er ikke sikkert vi selv opdager det. Måske du er blevet kortluntet, måske undgår du social kontakt eller måske du slet ikke orker at deltage i noget som helst derhjemme. Det er måske kommet snigende hen over årene og med tiden er du blevet fartblind. Fartblind er når du hele tiden lægger på og lægger på, kroppen vænner sig til farten, til en vis grad, den vil kollapse på et tidspunkt. Den kan ikke tåle overbelastning i længere tid. Det er det der sker for rigtig mange der bliver stressramte, de har været overbelastet for længe og nu siger kroppen fra. Derfor skal du lytte hvis dine omgivelser tager fat i dig og udtrykker bekymring, de ser det lang tid før dig selv. De gør det af ren og skær kærlighed til dig. LYT TIL DEM.

Følelserne

Irritation, vrede eller følelsen af at være deprimeret kan også være noget der er blevet en del af din hverdag. Måske du også er blevet grådlabil. Det er vigtigt du lytter til de signaler kroppen sender, at du tager dig selv alvorlig. Stressbelastning er alvorligt og kan til tider føles invaliderende og være stærkt begrænsende for vores livskvalitet. Det påvirker både vores fysiske og psykiske helbred og kan på længere sigt føre til både angst og depression. Kroppen har sikkert sendt signaler til dig længe, i form af ondt i maven, hovedpine, spændinger, uro i kroppen, svært ved at sove eller svimmelhed. LYT TIL KROPPEN.

Hjælpen

Søger du effektiv stressbehandling? Så er du kommet til rette sted. Alene det, at du er inde på denne side, giver måske anledning til svar på det spørgsmål. Måske er du pårørende til en du mener har stress. Uanset om du er her på egne vegne eller som pårørende, så tilbyder jeg en 15 min. gratis afklarende samtale hvor vi kan drøfte situationen og sammen finde ud af, om det er noget du kan klare selv, eller om vi skal mødes til en stressscreening.

Konsekvenserne

At være ramt af stress kan have vidtrækkende konsekvenser. Er du stresset, vil du sikkert undre dig over, at selv de mindste ting i din hverdag er svære at overskue, du har måske svært ved at huske, koncentrere dig og føler dig træt og udmattet. Den handlekraft du tidligere havde er helt forsvundet og beslutninger kan være svære, måske helt umulig for dig at træffe.

Priser og behandlingspakke

Stress-screening

Den første samtale varer 120 minutter og er en stress-screening. Her finder vi ud af hvordan du trives og i hvor høj grad du er stresset samt hvordan stressen er opstået.

Allerede her vil du få et estimat på hvornår du kan forvente at være symptomfri.

Det kan også være, at du alene ud fra stress-screeningen får nok viden til, på egen hånd at sætte ind de steder, du bliver opmærksom på. At du finder ud af hvordan du kan anvende dine ressourcer på en bedre måde i hverdagen.

2.495 kr.

Stressbehandling

Samtaler

  • 1 stress-screening 120 min. (er incl. pakken såfremt et forløb vurderes nødvendigt)
  • 4 tværfaglige behandlinger hos krops- eller hypnoterapeut.
  • 5 samtaler á 90 min. hvor vi arbejder med afklaring og værktøjer til at mestre hverdagen
  • 3 Samtaler á 60 min. om forebyggelse mod tilbagevendende stress
  • 1 opfølgende samtale indenfor 6 mdr. efter endt forløb.

Materiale

  • Værktøjer der passer til netop dit forløb
  • 5 hypnose-lydfiler
  • 13 compassion-øvelser
  • Bogen: Stress er også dit eget ansvar + lydbog

14.995 kr.

Du kan også købe samtaler på time basis.

Samtale 60 min. 1.000,- kr.
Samtale 90 min. 1.500,- kr.
Tlf. samtale 30 min. 590,- kr.
Privat socialrådgiver 60 min. 1.000,- kr.

VIP Klippekort

Efter endt behandling kan der for nogen være behov for støtte og coaching. Det kan være svært at holde fast i de nye tiltag og forandringer der skal implementeres. Det er nemt at falde tilbage i gamle mønstre og dermed vil det være et spørgsmål om tid inden man igen bukker under for stress. For dig der vil sikre dig VIP adgang til en session hos mig, enten i klinikken eller pr. telefon inden for 24 timer (i hverdage), er der mulighed for at købe dette efter endt behandling. Her får du 3 lektioner á 60 min.

2.000 kr.